Beträffande Pussel

 

P.g.a. sjukdom har vi överlåtit försäljningen till A-tryck i Älmhult

Vänligen kontakta dem på 0476-14170 eller http://atryck.se

 

Med vänlig hälsning
Lars Nexe